Folwark

Kategoria: Gmina Prószków, Równina Niemodlińska


Wieś w gminie Prószków, położona na nadodrzańskiej skarpie z wyraźnie zaznaczonymi krawędziami erozyjnymi, przy szosie Opole – Krapkowice. Wzmiankowana w 1295 r. kiedy ks. opolski Bolko I darował ją minorytom jako osadę służebną drwali i flisaków. W 1936 r. hitlerowcy zmienili nazwę Follwark na Vorwerk. Na wschód od wsi dawne starorzecza Odry i oczka wodne o nazwach: „Czorne”, „Wala”, „Hodne” i „Kotuc”, pozostałości większego jeziora, ciągnącego się do opolskiego Ostrówka, miejsce gniazdowania świerszczaków, trzciniaków, zięb, pokrzewek. Na zachód od wsi kopalnia odkrywkowa Folwark, gdzie wydobywa się margle kredowe na potrzeby cementowni Chorula.

Warto zobaczyć:

Kaplica-dzwonnica z 1664 r., z dzwonem z 1739 r. Na kaplicy tablica pamiątkowa poległych w czasie 2. wojny światowej, druga poświęcona pamięci ks. Karola Bromera zamordowanego na plebanii w Zimnicach Wielkich, w styczniu 1945 r. przez żołnierzy radzieckich.
Kapliczka polna z XVII w., związana wg podań z czasami wojny 30-letniej.
Kaplica przy stodole na skrzyżowaniu ulic Szkolnej i Lipowej, ufundowana przez gromadę w 1675 r.

Dodaj komentarz