Dziadowa Kłoda

Kategoria: Gmina Dziadowa Kłoda, Równina Oleśnicka


Wieś gminna, położona na Równinie Oleśnickiej, nad Widawą, przy dawnej linii kolejowej Syców – Bukowa Śl. Wzmiankowana w 1305 r. jako Czadowacloda. Dawna własność rycerska, wchodząca w skład sycowskiego wolnego państwa stanowego. W latach 1615-1810 wchodziła w skład posiadłości zakonu krzyżowców z czerwoną gwiazdą. Zamieszkana przez ludność polskojęzyczną, w XIX w. rozpoczęto proces germanizacji, w czasach hitlerowskich zmieniono słowiańskie nazwy miejscowości. W 1941 r. doprowadzono linię kolejową Bukowa Śl. – Syców. Teren obecnej gminy Dziadowa Kłoda historycznie podzielony był na część należącą do ks. oleśnickiego (Dziadów Most, Lipka, Miłowice, Gołębice, Radzowice) i sycowskiego wolnego państwa stanowego (Stradomia Dolna, Dziadowa Kłoda, Gronowice, Dalborowice). Gmina w obecnym kształcie powstała w 1945 r. jako część powiatu sycowskiego, w latach 1975-98 wchodziła w skład województwa kaliskiego, obecnie w powiecie oleśnickim województwa dolnośląskiego.

Warto zobaczyć:

Kościół Niepokalanego Poczęcia NMP z lat 1866-69, obok plebania z 1876 r.

Dodaj komentarz