Donaborów

Kategoria: Gmina Baranów, Wysoczyzna Wieruszowska
Tagi:


Wieś w gminie Baranów, położona na Wysoczyźnie Wieruszowskiej. Wzmiankowana w 1219 r., w XVI w. królewszczyzna, przeniesiona w 1565 r. na prawo czynszowe.

Warto zobaczyć:

Drewniany kościół św. Marcina, ufundowany przez Władysława Jagiełłę w 1405 r. Obecna budowla z XVIII w., odnowiona w 1928 r. Wewnątrz późnorenesansowa chrzcielnica i prawy boczny ołtarz. W barokowo-klasycystycznym ołtarzu głównym obraz MB Donaborowskiej, zachował się także dzwon z 1547 r.
Dwór naprzeciwko kościoła.

Dodaj komentarz