Domasławice

Kategoria: Gmina Twardogóra, Wzgórza Twardogórskie


Wieś w gminie Twardogóra. W 1295 w kronice łacińskiej Liber fundationis episcopatus Vratislaviensis (pol. Księga uposażeń biskupstwa wrocławskiego) miejscowość wymieniona jest jako Domaslowitz, wieś lokowana na prawie polskim iure polonico.

Warto zobaczyć:

Budynek dawnej straży granicznej z okresu międzywojennego.

Dodaj komentarz