Domanice

Kategoria: Gmina Mietków, Równina Świdnicka


Wieś w gminie Mietków, położona na Równinie Świdnickiej, przy ujściu Bystrzycy do Zbiornika Mietkowskiego. Wzmiankowana w 1193 r. Znajdował się tu nie zachowany do dzisiaj kościół ewangelicki.

Warto zobaczyć:

Pałac, położony na skalistym wzgórzu nad Bystrzycą. W XIII w. powstał tu zamek rycerski, w XVI-XVII w. przebudowany na pałac, jego obecny, klasycystyczny wygląd pochodzi z 1821 r. Po 1945 r. mieściła się tu siedziba Domu Związku Artystów Scen Polskich, obecnie zrujnowany. Ma plan czworoboku z wieżą, zakończoną hełmem z prześwitem. Wewnątrz zachowała się dekoracja sztukatorska, kominki i piece kaflowe. Nad suchą fosą przerzucono trójprzęsłowy kamienny most. Przy wejściu do pałacu oficyny, zabudowania gospodarcze i kuźnia z ok. 1820 r., w wozowni z k. XVIII w., ozdobionej płaskorzeźbą ze starożytnym rydwanem, mieściło się do niedawna przedszkole. Wokół duży park z fontanną, obok pałacu pomnik XXV-lecia PRL.
Kościół św. Anny, wzmiankowany w 1348 r., obecny gotycki z 2. poł. XV w., w 1664 r. przebudowany na barokowy i po raz kolejny w 1894 r. Jednonawowy, z wieżą od północy, zwieńczoną hełmem z prześwitem, w prezbiterium sklepienie krzyżowe. Wewnątrz wyposażenie z 1. poł. XVII w. i dzwon z 1653 r. Wokół cmentarz z XVII w., otoczony murem.
Mauzoleum grafa von Brandenburg z 1856 r., pełniące rolę kaplicy cmentarnej.

Dodaj komentarz