Dobroszyce

Kategoria: Gmina Dobroszyce, Równina Oleśnicka
Tagi: ,


Wieś gminna w powiecie oleśnickim, położona na Równinie Oleśnickiej, przy szosie Oleśnica – Trzebnica i linii kolejowej Oleśnica – Ostrów Wielkopolski. Wzmiankowana w 1405 r., jako wieś Treszkin, siedziba rodu von Czirn. W 1655 r. zakupiona od von Hengelów przez ks. oleśnickiego Sylwiusza Nimroda wirtemberskiego, który w 1663 r. w pobliżu dokonał lokacji nowego miasta z kwadratowym rynkiem. W 1675 r. jego syn Juliusz Zygmunt połączył obie miejscowości w jedno miasto, zwane Juliusburg. W XVII i XVIII w. znaczący ośrodek tkactwa i szewstwa, w 1693 r. wzniesiono ratusz, a w latach 1693-1697 kościół ewangelicki Św. Trójcy (nie zachowany). W 1745 r. miasto straciło status rezydencji ks. oleśnickich. Od 1792 r. własność dynastii brunszwickiej, od 1884 r. kr. saskiego Fryderyka Augusta III. W XIX w. sukiennictwo podupadło, w 1826 r. zburzono nawet ratusz, rozwinął się za to przemysł drzewny. W 1875 r. doprowadzono linię kolejową na trasie Oleśnica – Gniezno. W 1928 r. Dobroszyce utraciły prawa miejskie. W latach 1940-1942, mieścił się tu obóz jeniecki dla oficerów belgijskich, francuskich i holenderskich.

Warto zobaczyć:

Miejski układ urbanistyczny z rynkiem i częściowo zachowaną zabudową małomiasteczkową.

Pałac z lat 1589-1601 wzniesiony przez Andreasa von Hengela jako renesansowy dwór obronny, przebudowany w latach 1675-1676 przez ks. Juliusza Zygmunta na barokową rezydencję. Gruntownie przebudowany w 1853 r., usunięto wtedy barokową ścianę szczytową i założono park na miejscu ogrodów. Po 1945 r. siedziba szkoły, obecnie własność prywatna. Pałac zatracił wiele cech stylowych, zachowały się renesansowe obramienia okien, późnorenesansowy i barokowy portal. W narożach baszty, jedna z nich przebudowana na wieżę.

Neogotycki kościół św. Jadwigi z lat 1894-1895.

Obok niego neogotycki sierociniec (Amalienstift) z 1893 r., obecnie Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Caritas Archidiecezji Wrocławskiej.

Dworzec kolejowy z k. XIX w.

Ul. Stawowa

Ul. Trzebnicka

Ul. Trzebnicka – cmentarz

Ul. Oleśnicka i Kolejowa

Ul. Wojska Polskiego z zabytkowym budynkiem przychodni

Przez Dobroszyce biegną następujące szlaki piesze:
Szlak czerwony Zaprężyn – Dobroszyce
Szlak czerwony Dobroszyce – Cieśle
Przez Dobroszyce biegną następujące szlaki rowerowe:
Szlak zielony Dobroszyce – Złotów
Szlak zielony Złotów – Dobroszyce

Dodaj komentarz