Dębie

Kategoria: Gmina Chrząstowice, Równina Opolska


Wieś w gminie Chrząstowice, położona na Równinie Opolskiej. Podobno już w 1070 r. stał tu drewniany kościół. W 1297 r. wzmiankowana jako Dobre Dambe, w XVI w. własność książęca, w 1531 r. wzmiankowano kuźnię i osiedle hutnicze. Wg legendy Najświętsza Maria Panna uratowała tu chłopa grzęznącego w bagnie, Dębie stało się ośrodkiem pątniczym, w 1618 r. wzniesiono murowany kościół. W czasie wojny 30-letniej wieś została całkowicie zniszczona. W 1903 r. doszło tu do wielkiej powodzi. W 1936 r. hitlerowcy zmienili nazwę Dembio na Reichenwald.

Warto zobaczyć:

Sanktuarium Narodzenia NMP. Pierwotny kościół z 1618 r., od 1867 r. parafialny, wewnątrz znajdował się cudowny obraz MB Częstochowskiej, znaleziony przed wiekami na dębie. Kościół i obraz spaliły się w 1906 r. Obecny, neobarokowy z lat 1909-10, ośrodek kultu NMP i św. Rocha. Wewnątrz gotycka rzeźba MB z Dzieciątkiem z pocz. XV w., obok kapliczka gietrzwałdzka, zbudowana przez ks. Karola Wątróbkę w 1879 r. na wzór podobnej w Gietrzwałdzie i plebania z XIX/XX w.
Kapliczka słupowa z XVIII/XIX w. w północnej części wsi.
Dwór z poł. XIX w. przy ul. Chrząstowickiej 5.
Pomnikowa aleja dębowa przy ul. Parkowej.
Domy z k. XIX w. przy ul. Wiejskiej 32 i 62.
Nieczynny młyn wodny i spichlerz z 3. ćw. XIX w.
Użytek ekologiczny Łęg w Dębiu, obejmujący niewielki fragment Łęgu z rosnącą tu paprocią – pióropusznikiem strusim.
Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy Kamionka, obejmujący dawny kamieniołom bazaltu w lesie na zachód od wsi. Miejsce wylewu lawy bazaltowej wzdłuż uskoku tektonicznego.

Dodaj komentarz