Dębice

Kategoria: Gmina Malczyce, Wysoczyzna Średzka


Wieś w gminie Malczyce, położona przy szosie Malczyce – Strzegom. Wzmiankowana w 1217 r., w 1770 r. poprowadzono tędy Drogę Węglową.

Warto zobaczyć:

Gotycko-barokowy kościół św. Jadwigi. Kościół gotycki z XV/XVI w., rozbudowany w 1. poł. XVIII w. We wnętrzu: gotycki portal do zakrystii, renesansowa chrzcielnica z k. XVI w. Na murach zewnętrznych renesansowe płyty nagrobne: Jorka Ecke z 1562 r., dwóch rycerzy, ich żon i trojga dzieci z XVI w. oraz rycerza z żoną z pocz. XVII w. Północną ścianę świątyni porasta bluszcz pospolity. Wzdłuż muru rośnie 5 pomnikowych lip drobnolistnych.
Ruiny pałacu z 1795 r. zbudowanego przez hr. Partkenau. Obiekt został przebudowany w 1906 r., częściowo zniszczony i rozebrany po 1945 r. Budynek na planie prostokąta, w narożu wieża bez dachu. Od wschodu znajduje się taras z fontanną. Wokół park krajobrazowy o pow. 12 ha. W północno-zachodnim narożniku parku altana na planie koła. Przy wschodniej bramie stoi budynek dawnej portierni. W skład zespołu dworskiego wchodzą: spichrz I z 1795 r., spichrz II z XIX w., spichrz III z pocz. XX w., dwie obory, wozownia, oficyna, kuźnia, stolarnia, stodoła, wozownia i rządcówka z ok. 1910 r. Obecnie teren prywatny, niedostępny.

Dodaj komentarz