Danków

Kategoria: Gmina Lipie, Wyżyna Woźnicko-Wieluńska
Tagi:

Wieś w gminie Lipie, położona w dolinie Liswarty. Wzmiankowana w 1217 r., zawarto tu wtedy układ między księciem krakowskim Leszkiem Białym, wrocławskim Henrykiem Brodatym i poznańskim Władysławem Laskonogim. W 1267 r. odbył się tutaj synod prowincjonalny, zwołany przez arcybiskupa gnieźnieńskiego Janusza. Od poł. XVI w. własność Warszyckich, gościł tu król Zygmunt III Waza w czasie rokoszu Zebrzydowskiego (1606-09). W 1655 r. drogą układów udało się obronić wieś przed Szwedami.

Warto zobaczyć:

Ruiny zamku

z XV-XVII w., w 1632 r. Stanisław Warszycki zbudował na miejscu wcześniejszych umocnień zamek bastionowy. Po 1823 r. opuszczony, popadł w ruinę, rozebrano wtedy zabudowę wewnątrz wałów. Zachowały się fragmenty potężnych murów z bramą wjazdową.

Kościół św. Stanisława

zbudowany w latach 1641-75 w obrębie zamku. Zachowały się cztery renesansowe portale i nagrobek Warszyckich z I poł. XVII w. Znajduje się tu sanktuarium maryjne z obrazem NMP Dankowskiej.
Więcej o Dankowie

Dodaj komentarz