Damianowo

Kategoria: Gmina Udanin, Wzgórza Strzegomskie


Wieś w gminie Udanin. Wzmiankowana w 1310 r.

Warto zobaczyć:

Kościół św. Michała Archanioła, wzmiankowany w 1318 r., obecny gotycki wzniesiono ok. 1500 r., powiększony o zakrystię i przebudowany w 2. poł. XVII w. Jednonawowy, z węższym prezbiterium nakrytym sklepieniem krzyżowo-żebrowym wspartym na dekoracyjnych konsolach. We wnętrzu barokowy ołtarz oraz szereg płyt nagrobnych z XVI-XVIII w. Mury wzniesione z łupków kamiennych, w latach 90. XX w. wzmocnione (skręcone) śrubami z powodu powiększających się spękań. W ostatnich latach remontowany. Obok cmentarz, założony w XVI w.
Cmentarz ewangelicki z ok. 1880 r.
Zespół dworski: resztka dworu z XVIII w., owczarnia, obecnie obora, z 1823 r., wokół park krajobrazowy z pocz. XIX w.
Zadrzewienie dębowe, okalające teren dawnych łąk dworskich, z 2. poł. XVIII w.
(za Wikipedią)

Dodaj komentarz