Dąbrówka

Kategoria: Gmina Wielowieś, Równina Opolska


Wieś w gminie Wielowieś.

Warto zobaczyć:

Dwór zbudowany w 1808 r. przez Franciszka von Gaszyńskiego. Przebudowany i powiększony w XIX/XX w. przez dodanie jednej osi od wschodu. Zniszczony w 1945 r., obecnie w ruinie. Obok oficyna mieszkalno-gospodarcza i zabudowania gospodarcze z pocz. XIX w.
Współczesny kościół.
Miejsce spoczynku żołnierzy napoleońskich z lat 1812-13 w lesie na południe od wsi.

Dodaj komentarz