Dąbrowa

Kategoria: Gmina Dąbrowa, Równina Niemodlińska
Tagi: ,


Wieś gminna w powiecie opolskim, położona na Równinie Niemodlińskiej, przy szosie Opole – Nysa i linii kolejowej Wrocław – Opole. W 1843 r. doprowadzono linię kolejową Wrocław – Opole.

Warto zobaczyć:

Późnorenesansowy zamek zbudowany w latach 1615-1617 przez Joachima von Tschetschau-Mettich, przebudowany na neorenesansowy w latach 1894-97. Posiada bogatą dekorację, ciekawostką są specjalnie „kręcone” kominy. W centrum dziedziniec ze zdobionymi krużgankami. W sali balowej dekoracja stiukowa. Obecnie zaniedbany obiekt należy do Uniwersytetu Opolskiego, planowana siedziba Opolskiego Centrum Biznesu. Wokół park o pow. przeszło 20 ha.

Kościół św. Wawrzyńca. Wzmiankowany w latach 1303 – 1306, obecny, późnorenesansowy z pocz. XVII w., przebudowany w 1822 i 1852 r. Oszkarpowany, wieża o trzech kondygnacjach z dzwonem z XVI w., hełm ośmioboczny z la­tarnią. Na ścianie południowej nawy zegar słoneczny z datami 1822, 1852 i 1948. Na zewnętrznej ścianie prezbiterium późnorenesansowa płyta nagrobna z 1. poł. XVII w. Prez­biterium jednoprzęsłowe, nawa dwuprzęsłowa, od północy kwa­dratowa kaplica, od południa kruchta z 1822 r. W nawie i prezbiterium sklepienia kolebkowe z lu­netami, w kaplicy kopulaste. Nad arkadą prowadzącą z kaplicy do nawy kamienne Ukrzyżowania z pocz. XVII w. Ołtarz główny i dwa boczne klasycystyczne z pocz. XIX w. W głównym rzeźby śś. Piotra i Pawła oraz popiersie Boga Ojca w zwieńczeniu. W lewym bocznym ołtarzu obraz Chrystusa na krzyżu. Rokokowa ambona z 2. poł. XVIII w., na parapecie: Kazanie Mojżesza, Dwunastoletni Chrystus w Świątyni i Kazanie św. Jana Chrzciciela, Dobry Pasterz, w zwień­czeniu rzeźby alegoryczne Wiary, Nadziei i Miłości. Chór drewniany z 2. poł. XVIII w., z rzeźbami św. Jana Nepo­mucena i Anny. Wewnątrz także barokowa rzeźba Chrystusa Zmartwychwstałego.
Klasztor elżbietanek z 1895 r.
Rzeźba św. Jana Nepomucena obok wejścia do zamku.

Oficjalna strona gminy

Dodaj komentarz