Czeski Cieszyn

Kategoria: Śląsk Cieszyński (Zaolzie)
Tagi: , ,

Miasto (26 tys. mieszkańców), położone w kraju morawsko-śląskim w Republice Czeskiej. Położone na lewym brzegu Olzy dzielnice Saska Kępa, Kamieniec i Brandys pełniły funkcję przemysłowego przedmieścia Cieszyna. Rozwinęły się znacznie po zbudowaniu w latach 1869-71 kolei koszycko-bogumińskiej i powstaniu na ich terenie dworca kolejowego. W kolejnych latach powstały gazownia, drukarnia Prochaski, w 1911 r. uruchomiono linię tramwajową. W 1920 r. po podziale Śląska Cieszyńskiego, lewobrzeżna część miasta została przyznana Czechosłowacji i otrzymała nazwę Czeski Cieszyn. Nowo powstałe miasto stało się siedzibą powiatu, zbudowano obiekty administracyjno-samorządowe, kościoły i szkoły. Obecnie Czeski Cieszyn jest ważnym węzłem komunikacyjnym, działający tu Teatr Cieszyński jako jedyny w Czechach posiada dwie sceny: czeską i polską. W mieście nadal 15 % stanowi ludność polska, w związku z tym wprowadzono oficjalne dwujęzyczne nazewnictwo.
Strona miasta

Co warto zobaczyć w Czeskim Cieszynie

Neogotycki kościół katolicki Najświętszego Serca Jezusowego z 1894 r. wg projektu Ludwika Satzke.


Neogotycki kościół ewangelicki Na Niwach z 1932 r. wg projektu Edwarda Davida.
Neoromański ewangelicki kościół Marcina Lutra z 1927 r.
Dawny dom modlitwy Zboru Husyckiego z 1929 r.
Dawna synagoga z 1928 r. wg projektu Edwarda Davida, z elementami architektury mauretańskiej.

Ratusz z lat 1928-29 z tablicą poświęconą ks. Jerzemu Trzanowskiemu.

Dworzec kolejowy z 1889 r.

Neoklasycystyczna Drukarnia Cieszyńska zbudowana przez Karola Prochaskę w latach 1886-88, przebudowywana w latach 1892 i 1910.
Neoklasycystyczna siedziba Muzeum Těšínska z lat 1884-85, eksponującego historię i kulturę regionu.
Strona muzeum

Dodaj komentarz