Czermna

Kategoria: Góry Stołowe, miasto Kudowa Zdrój
Tagi:

Dawna wieś, obecnie część Kudowy Zdroju, położona w Obniżeniu Kudowy. Powstała już w XIV w. i aż do 1945 r. zamieszkiwana była głównie przez ludność czeską. Po powstaniu uzdrowiska  w Kudowie, Czermna stała się jego zapleczem. W czerwcu 1813 r., w czasie wojen napoleońskich, w miejscowej plebanii mieszkał król pruski Fryderyk Wilhelm III, zawarł on wtedy układ z Austrią. Wikariusz parafii w Czermnej Gerhard Hirschfelder, znany z antynazistowskich poglądów zmarł w obozie koncentracyjnym w Dachau 1.08.1942 r. W 1945 r. Czermna została dzielnicą Kudowy Zdroju, swoistym curiosum jest tu przebieg granicy, dzielącej często zagrody na pół.

Warto zobaczyć:

Kaplica Czaszek z 1776 r., jedyny tego rodzaju obiekt w Polsce i jeden z trzech w Europie. Zbudował ją miejscowy proboszcz Wenzel Tomaschek, pozbierał z okolicznych pól kości i czaszki poległych w czasie wojny 30-letniej, wojen śląskich i zmarłych na cholerę. Na ścianach i sklepieniu znajduje się 3000 czaszek i piszczeli, kolejne ok. 20 tys. spoczywa w krypcie. W gablocie wyeksponowane są najciekawsze anatomicznie czaszki, a na ołtarzu znajduje się czaszka samego Tomaschka.
Kościół św. Bartłomieja, pierwotny z 1384 r., przebudowany w XVI w.  i II poł. XVIII w., wyposażenie barokowe z poł. XVIII w. Obok brama-dzwonnica z 1603 r., przebudowana w 1700 r., wieńczy ją makowica z hełmem, charakterystyczna dla pogranicza Ziemi Kłodzkiej. Na cmentarzu zachowało się wiele czeskich nagrobków. W pobliżu kościoła plebania z pocz. XIX w.
Ruchoma szopka, dzieło Františka Štěpana (1881-1953), który w ciągu 20 lat wykonał ok. 250 figurek, w 1927 r. do napędu użył prądu, a w latach 1930-1938 wykonał drewniane organy o 270 głosach.
Cenny zespół budownictwa ludowego m.in. Domy Tkaczy z XVIII/XIX w.
Skansen Szlak Ginących Zawodów, gdzie można się zapoznać z garncarstwem, młynarstwem i kowalstwem. Można tu zobaczyć pokazy wypieku chleba i ręcznego toczenia naczyń glinianych. Znajduje się tu też ptasie mini-zoo ze strusiem emu (podobno chętnie je z ręki). Obok kilku drewnianych chat stoi również wiatrak. Kontakt
Pomnik Trzech Kultur zbudowany w postaci 3 kolumn podtrzymujących łuk tęczy i upamiętniający wspólną historię czeskich, niemieckich i polskich mieszkańców tych ziem.Dodaj komentarz