Czarne Stawy

Kategoria: Dolina Baryczy, Gmina Krośnice

Kompleks 13 stawów, położonych w Dolinie Baryczy w pobliżu Krośnic. Zaczęto je budować prawdopodobnie ok. 1600 r., część z nich już nie istnieje, z braku wody uległa wypłyceniu i zarośnięciu lasem. Największy jest staw Czarny Las liczący 119 ha. Hoduje się tu głównie karpie oraz liny, szczupaki, płocie i sumy. Występują tu rzadkie ptaki wodno-błotne np. orły bieliki, myszołowy, zimorodki, perkozy i wiele gatunków kaczek. Wodę na stawach pokrywa chroniona paproć wodna – salwinia pływająca, na groblach rosną pomnikowe dęby szypułkowe.

Zobacz mapę

Dodaj komentarz