Chudów

Kategoria: Gmina Gierałtowice, Wyżyna Katowicka


Wieś w gminie Gierałtowice, położona przy towarowej linii kolejowej Gierałtowice – Ornontowice. Wzmiankowana w 1295 r. w księdze Liber fundationis episcopatus Vratislaviensis jako Cudow.

Warto zobaczyć:

Zamek – ruiny renesansowego zamku z lat 30. XVI w., wzniesionego przez Jana Gierałtowskiego na miejscu wcześniejszego obiektu drewnianego. Obiekt murowany z kamienia i cegły, pierwotnie na planie prostokąta, z dziedzińcem centralnym z krużgankami i studnią. Założenie posiadało dwa trzykondygnacyjne budynki mieszkalne, przekryte wysokimi dachami dwuspadowymi oraz czworoboczną, pięciokondygnacyjną wieżę, przekrytą wysokim dachem czterospadowym, z wejściem głównym od strony południowo-zachodniej z drewnianym mostem nad fosą zamkową. Szósta kondygnacja została dodana podczas XIX-wiecznej przebudowy, dokonanej przez ówczesnego właściciela zamku – Aleksandra von Bally.
W 1995 r. powołana została Fundacja „Zamek Chudów”, w 1999 r. zaczęła prowadzić prace rekonstrukcyjne i wykopaliskowe. Do 2004 r. odbudowano i zadaszono zamkową wieżę, w której obecnie mieści się muzeum zamku w Chudowie, prezentujące zabytki pozyskane podczas badań archeologicznych obiektu. Podniesiono również mury wokół dziedzińca i odnowiono bramy. Począwszy od 1996 r. na terenie zamku organizowane są plenerowe imprezy kulturalno-oświatowe (Spotkania na Zamku w Chudowie), obejmujące inscenizacje historyczne, zloty, koncerty, projekcje filmowe, występy kabaretowe.
Obok folwark w skład którego wchodzi spichlerz – murowany z k. XVIII w., dwukondygnacyjny na planie prostokąta, przekryty dachem mansardowym. (za Wikipedią)
Pomnikowa topola przy drodze z zamku do Paniówek.
Kościół MB Królowej Aniołów z lat 1946-49.
Izba Łod Starki, izba regionalna, utworzona w 2005 r. w dawnym budynku szkoły, można tu zobaczyć regionalne stroje oraz wystrój śląskiego domu z pocz. XX w.

Dodaj komentarz