horodek-skaly.jpg

Horodek

Szczyt 889 m w Paśmie Łopiennika, położony między Łopiennikiem (1069 m) a doliną Solinki. Zobacz mapę
...
Czytaj Dalej
falowa-widok.jpg

Falowa

Szczyt 968 m w Paśmie Czereniny, położony między Czereniną (981 m) a doliną Solinki. Zobacz mapę ...
Czytaj Dalej
duszatyn-widok-2.jpg

Duszatyn

Wieś w gminie Komańcza, położona w dolinie Osławy między Pasmem Wołosani i grzbietem Jasieniowej. Założona w XV w. jako wieś ...
Czytaj Dalej
durna-polana-3.jpg

Durna

Szczyt 979 m w głównym grzbiecie Pasma Łopiennika, znajduje się między Berdem (890 m) a Łopiennikiem (1069 m). Nazwa oznacza ...
Czytaj Dalej
dolzyca-widok-5.jpg

Dołżyca

Wieś w gminie Cisna, położona przy ujściu Dołżyckiego do Solinki, na styku Pasma Łopiennika, Jasła i Czereniny. Nazwa pochodzi od ...
Czytaj Dalej
czerenina-las-3.jpg

Czerenina

Szczyt 981 m w Bieszczadach, stanowiący najwyższą kulminację niewielkiego pasma wciśniętego między Pasmo Łopiennika a Połoninę Wetlińską, a przez Przełęcz ...
Czytaj Dalej
cisna-waskotorowka-1.jpg

Cisna

Wieś gminna w powiecie leskim, położona w dolinie Solinki, na pograniczu Pasm Wołosani, Łopiennika i Jasła. Założona w 1552 r ...
Czytaj Dalej
chryszczata-obelisk-na-szczycie.jpg

Chryszczata

Szczyt 997 m położony w głównym grzbiecie Pasma Wołosania, stanowi dominantę jego północnej części. Nazwa wzięła się od łemkowskiej nazwy ...
Czytaj Dalej
bystre-cmentarz-3.jpg

Bystre

Wieś w gminie Baligród, położona w dolinie Jabłonki między Pasmem Wołosani a Łopiennika. Wzmiankowana w 1552 r. W 1821 r ...
Czytaj Dalej