Bujaków

Kategoria: Miasto Mikołów, Wyżyna Katowicka


Dawna wieś, obecnie część Mikołowa, położona przy szosie Orzesze – Ruda Śląska. 30 grudnia 1994 r. przyłączono ją jako sołectwo do Mikołowa.

Warto zobaczyć:

Kościół św. Mikołaja. W 2. połowie XIII wieku mieszkańcy Bujakowa wznieśli wokół pierwszego, drewnianego kościoła wysoki mur. Około 1500 roku doszło do budowy nowego kościoła parafialnego, na miejscu poprzedniego. Fundatorem tego kościoła była szlachecka rodzina Bujakowskich, której członkowie spełniali patronat nad miejscowym kościołem. Po wojnie 30-letniej przystąpiono do dalszej rozbudowy kościoła. Wyburzono wschodnią ścianę nawy głównej i w to miejsce dobudowano prezbiterium. Połączono także kaplicę Bujakowskich z kościołem łagodnym łukiem. Od północy, naprzeciwko kaplicy dobudowano zakrystię. Kolejny etap przebudowy kościoła rozpoczął się w 1875 r. Wykonano dodatkowe wejście do kościoła przez dzwonnicę. Zakrystię przebudowano i utworzono z niej bliźniaczą kaplicę. W 1888 r. zakupiono nowy ołtarz z obrazem św. Mikołaja. Zachowało się także zabytkowe probostwo z 1820 r. oraz budynek dawnej szkoły z 1840 r. Pomiędzy te dwa historyczne budynki został wkomponowany Dom Katechetyczny z Klasztorem Sióstr Służebniczek.
(za stroną parafii)
Matka Boża Bujakowska
Drewniana figurka pochodzi z około 1480 roku. W latach 80. XX wieku odnalazł ją ówczesny proboszcz parafii Jerzy Kempa. 8 grudnia 1982 roku figura została uroczyście wniesiona do kościoła i ogłoszona Matką Boską Bujakowską. Uroczysta koronacja figury MB Bujakowskiej miała miejsce 9 września 2000 roku, a celebrujący ją ks. abpa Damiana Zimonia wypowiedział wtedy znamienne słowa: „Na uprzemysłowionym Śląsku Matka Boża w Bujakowie będzie Patronką Środowiska Naturalnego”.
Ogród parafialny
Przy kościele znajduje się ogród botaniczny o powierzchni około 1 ha. założony w 1976 roku przez ks. kan. Jerzego Kempa. Można tam znaleźć wiele gatunków krzewów oraz kwiatów. Na jego terenie znajduje się także zabytkowa studnia z roku 1604 oraz jeden z nielicznych na Śląsku krzyż pojednania z roku 1681. Atrakcje ogrodu to także: sadzawka z kwitnącymi nenufarami, zabytkowa barć pszczela, pasieka, kilka kapliczek, pawie i ozdobne kurki. Można tam też odprawiać msze święte. Z tyłu ogrodu znajduje się drewniany domek, w którym mieszkają kapłani.
(za Wikipedią)

Dodaj komentarz