Buczek (552 m) – Rezerwat Cisowa Góra

Kategoria: Gmina Stoszowice, Góry Bardzkie


Szczyt w Grzbiecie Zachodnim Gór Bardzkich, na końcu bocznego ramienia, odchodzącego od Radosza. Zbudowany ze zlepieńców i szarogłazów oraz piaskowców.

Warto zobaczyć:

Rezerwat Cisowa Góra, utworzony w 1953 r., Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego. Rezerwat utworzono głównie dla zachowania i ochrony naturalnego stanowiska cisa pospolitego Taxus baccata porastającego północne zbocza wzniesień Buczek i Mały Buczek, a także dla ochrony ciekawych i rzadkich gatunków roślin chronionych oraz naturalnych zbiorowisk roślinnych. Rezerwat stanowi fragment lasu mieszanego pierwotnej Puszczy Sudeckiej. Rosną w nim m.in.: jawor, lipa, wiąz, jodła, świerk, dąb oraz duże zgrupowanie około tysiąca cisów. Flora runa leśnego jest uboga, ale występuje tu kilka gatunków storczykowatych.
(za Wikipedią)

Dodaj komentarz