Brzeźnicka Góra (523 m) – Rezerwat Cisy

Kategoria: Gmina Bardo, Góry Bardzkie


Szczyt w Grzbiecie Zachodnim Gór Bardzkich, położony pomiędzy Lisiurą i Leszkiem, od którego oddziela go Przełęcz Cisowa. Zbudowany ze zlepieńców i szarogłazów.

Warto zobaczyć:

Rezerwat Cisy utworzony w 1953 r., Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego. Jest to rezerwat o powierzchni 20,86 ha utworzony dla ochrony ciekawych i rzadkich gatunków roślin chronionych oraz naturalnych zbiorowisk roślinnych. Rezerwat utworzono głównie dla zachowania i ochrony naturalnego stanowiska cisa pospolitego Taxus baccata porastającego zbocza Brzeźnickiej Góry. Rezerwat stanowi fragment lasu mieszanego pierwotnej Puszczy Sudeckiej, na zboczach Brzeźnickiej Góry, gdzie występuje duże zbiorowisko cisów – jest to największe skupisko cisów na Dolnym Śląsku, skupiające około 1500 okazów. Z krzewów można tu spotkać wawrzynka wilczełyko, bluszcz pospolity, suchodrzew, jałowiec ciernisty. Przedstawiciele fauny to: jeleń, dzik, kuna i zając szarak. Z płazów można spotkać salamandrę plamistą.
(za Wikipedią)

Dodaj komentarz