Brzezinka Średzka

Kategoria: Gmina Miękinia, Wysoczyzna Średzka


Wieś w gminie Miękinia, położona na granicy Wysoczyzny Średzkiej i Doliny Odry, przy linii kolejowej Wrocław – Głogów. W 1874 r. doprowadzono linię kolejową na odcinku Wrocław – Rudna Gwizdanów.

Warto zobaczyć:

Neogotycki kościół MB Królowej Polski z 1863 r.
Pozostałości zespołu pałacowego z pałacykiem i folwarkiem.
Stacja kolejowa.

Dodaj komentarz