Brzezinka

Kategoria: Kotlina Raciborska, Miasto Gliwice


Dawna wieś, obecnie dzielnica Gliwic, położona przy szosie do Strzelec Opolskich. Znaleziono tu pozostałości osady z wczesnego okresu żelaza (700–400 p.n.e.). Wieś wzmiankowana była w 1376 r., a w wykazie świętopietrza z 1447 r. kościół. W latach 1550–1719 wieś należała do rodziny Zmeskal, w latach późniejszych często zmieniała właścicieli. Od 2. połowy XVIII w. na granicy z Kozłowem działała kuźnia żelaza, w 1835 r. przekształcona w kuźnię miedzi. Pod koniec XIX w. wielu mieszkańców znalazło zatrudnienie w hutach i fabrykach Łabęd oraz Gliwic, w 1934 r. rozpoczęto budowę nowego osiedla. W latach 1935-1945 wieś nosiła nazwę niemiecką Birkenau O.S wprowadzoną przez władze hitlerowskie. W 1975 r. włączona do Gliwic. Na terenie dzielnicy znajduje się Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna – Podstrefa Gliwice Obszar Południowy.
(za Wikipedią)

Warto zobaczyć:

Kościół św. Jadwigi. Pierwotny drewniany, ufundowany w 1551 r. przez Henryka Zmeskala z Domanowic i jego żonę Magdalenę z domu Kozłowską, rozebrany w latach 1890–99. Wtedy też powstał obecny kościół neogotycki, jednonawowy, z zamkniętym trójbocznie prezbiterium, wieża od strony zachodniej. Wewnątrz neogotycki ołtarz główny i barokowa XVIII-wieczna chrzcielnica. W kaplicy tablica fundacyjna Jerzego Franciszka v. Smeskal z 1746 r. W zewnętrznej ścianie tablica pamiątkowa poległych w wojnach światowych.
Kaplica z pocz. XIX w. z drewnianą figurą św. Jana Nepomucena o ludowym charakterze.
Pomnik z błędnym napisem „Żołnierzom radzieckim poległym w latach 1941–1943”, planuje się wykonanie nowego z napisem: „Ofiarom obozu w Kozłowie. W mogile tej spoczywa ponad 600 więźniów obozu Wehrmachtu w Kozłowie, założonego dla budowy autostrady Wrocław-Kraków. Stracili życie w latach 1942-44 w wyniku głodu, chorób, nieludzkich warunków pracy i z rąk strażników. Byli to Białorusini i Ukraińcy z Równego, Kowla i innych miejscowości z terenów wschodnich.”

Dodaj komentarz