Brzezina

Kategoria: Gmina Miękinia, Wysoczyzna Średzka


Wieś w gminie Miękinia, położona na Wysoczyźnie Średzkiej. Wzmiankowana w 1202 r.

Warto zobaczyć:

Kościół MB Różańcowej. Wzmiankowany w 1335 r., prezbiterium z k. XV w., nawa z 2. poł. XVII w., wieża z 1707 r. We wnętrzu późnogotycki tryptyk ołtarzowy z 1480 r. z rzeźbą Madonny z Dzieciątkiem, zespół płyt nagrobnych z lat 1540 – 1592, malowane renesansowe stalle i ławki, chrzcielnica i piaskowcowe sakramentarium z pocz. XVII w., barokowy ołtarz główny z k. XVII w. Na wieży dwa dzwony z 1497 r.
Pałac. Zbudowany jako zamek na wodzie w XVI w., z którego zachowały się relikty z fragmentami fos. Obecny pałac barokowy z lat 1725-30, restaurowany w 1820 r. i na pocz. XX w., kiedy zatracił cechy stylowe. Uszkodzony w 1945 r., częściowo odbudowany w 1958 r., obecnie własność prywatna, w trakcie remontu. Na balustradzie rzeźby 4 pór roku, przed pałacem rzeźba chłopca z kuszą. Obok park krajobrazowy z zachowaną bramą wjazdową i zniszczonym grobowcem.

Dodaj komentarz