Broszkowice

Kategoria: Dolina Górnej Wisły, Gmina Oświęcim


Wieś w gminie Oświęcim, położona przy szosie Oświęcim – Chrzanów. Początkowo wieś Broszkowice (pierwotnie Zbroschkowice) należała do zamku oświęcimskiego, a następnie do mieszczan oświęcimskich. Na podstawie istniejących dokumentów wiadomo, iż w 1427 r. została odkupiona od mieszczanina Marcina Cyny przez klasztor Dominikanów w Oświęcimiu. Po kasacji klasztoru w 1782 r. przez cesarza austriackiego Józefa II, wieś została wcielona do rządowego funduszu religijnego. W 1816 r. zakupił ją na licytacji proboszcz oświęcimski, Idzi Rusocki i darował swojemu bratankowi, Kajetanowi. W 1842 r. w spadku po ojcu Broszkowice otrzymała Leokadia Dębska, której spadkobiercy rozsprzedali majątek. Podczas okupacji, w związku z założeniem obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu wiosną 1941 roku, wieś Broszkowice podobnie jak pobliskie Babice, Rajsko, Brzezinka, Pławy i Harmęże została przez Niemców wysiedlona.
(za Wikipedią)

Warto zobaczyć:

Starorzecza nad Wisłą.

Dodaj komentarz