Bożnowice

Kategoria: Gmina Ziębice, Wzgórza Strzelińskie
Tagi:

Wieś w gminie Ziębice, położona w południowej części Wzgórz Strzelińskich. Powstała w XIII w., a jej nazwa pochodzi od imienia zasadźcy lub założyciela. Od poł. XIV w. do 1810 r. własność cystersów z Henrykowa.

Warto zobaczyć:

Kościół Trójcy Św., pierwotny, gotycki wzmiankowano w 1376 r., obecny, barokowy pochodzi z 1709 r.  i posiada fasadę zwieńczoną szczytem z wolutami, drewniana wieża nakryta jest fantazyjnym hełmem, wyposażenie z XIX w. Wokół kamienny mur z budynkiem bramnym z 1709 r.
Zespół folwarczny (nr 460) z domem zarządcy z XIX/XX w.
Na wzniesieniu górującym nad wsią stoi wiatrak-holender z XVIII/XIX w., obecnie zaadaptowany na dom mieszkalny i nakryty dachem o fantazyjnym kształcie.

Dodaj komentarz