Boruszowice

Kategoria: Gmina Tworóg, Równina Opolska


Wieś w gminie Tworóg. Boruszowice powstały w 1743 r., kiedy zaczęła tu działać huta żelaza, która w 1894 r. ewoluowała w fabrykę materiałów wybuchowych, a w 1924 r. w wytwórnię papieru. Obszar ten objęty był II i III powstaniem śląskim. W czasie plebiscytu większość mieszkańców głosowała za przyłączeniem do Polski. Boruszowice i Mikołeska jako jedyne miejscowości gminy Tworóg zmieściły się w granicach II Rzeczypospolitej. Na południowy wschód od Boruszowic do 1992 r. znajdował się Rezerwat Dębów Boruszowickich.
(za Wikipedią)

Warto zobaczyć:

Fabryka papieru z 1894 r., w której można podziwiać maszyny z 1929 r. i świetlicę fabryczną (1910) zaadoptowaną do celów sakralnych w 1970 r.
Kolonia fabryczna z pocz. XX w.
Krzyż przydrożny z 1886 r. z polską tabliczką inskrypcyjną.
(za Wikipedią)

Dodaj komentarz