Borkowice

Kategoria: Gmina Oborniki Śląskie, Wzgórza Trzebnickie

Wieś w gminie Oborniki Śląskie, położona w dolinie Lubniówki we Wzgórzach Trzebnickich.

Warto zobaczyć:

Pałac

Eklektyczny pałac z końca XIX w. wzniesiony na planie krzyża greckiego.

Malowniczy, kręty przełom Lubniówki.
Efektowne osuwisko, zwane Wielkim Urwiskiem. Podmywane przez Lubniówkę zbocze osuwało się kilka razy, najstarsze 200 lat temu, najmłodsze 30 lat temu.


1 myśl na temat “Borkowice

  1. Welarg

    Eklektyczny pałac z końca XIX w. był własnością gen. Edwarda von Lewinskiego, który zmarł tam w 1906 r. Łącznie w czasach Bismarcka w wojsku pruskim było siedmiu generałów von Lewinski, którzy wzbogacili się w wyniku wojny Francusko-Pruskiej w 1871 r.
    Dalej Wikipedia: „Erich von Manstein urodził się 24 listopada 1887 r. Pochodził zarówno ze strony ojca, jak i matki, ze starych rodzin wojskowych. Przyszedł na świat jako dziesiąte dziecko gen. Edwarda von Lewinskiego i piąte dziecko drugiej jego żony, Heleny von Sperling. Po chrzcie przebywał w domu ówczesnego mjr. Georga von Mansteina, który nie posiadał dzieci z siostrą jego matki. W wieku 14 lat został zaadoptowany przez to małżeństwo. W wyniku uchwały Rady Ministrów II Rzeszy Niemieckiej otrzymał nowy herb i z biegiem lat używając nazwiska „von Lewinski, zwany von Manstein”, coraz częściej w skróconej formie „von Manstein”.”

Dodaj komentarz