Borek Strzeliński

Kategoria: Gmina Borów, Równina Wrocławska


Wieś w gminie Borów, położona przy szosie Wrocław – Strzelin i dawnej linii kolejowej Boreczek – Oława. Wzmiankowana w 1155 r. W 1234 (lub 1237) r. książę Henryk Brodaty podarował Borek biskupowi z Lubusza w Nowej Marchii. Miejscowość przeszła pod zarząd Marchii Branderburskiej, jej enklawą na Śląsku. W 1553 r. biskup lubuski oddał dobra Fryderykowi von Canitz. W 1745 r. przeszedł w posiadanie rodziny von Tenczin. Potem wieś odziedziczył von Rentz, który sprzedał ją w 1838 r. Juliuszowi von Bemsdorf auf Grossburg. W 2. poł. XIX w. dobra przeszły na Henryka von Schonemarkt, od 1885 r. na dr praw z Wrocławia Ludwiga Friedmanna auf Grossburg.
(za stroną gminy)

Warto zobaczyć:

Kościół śś. Antoniego i Wawrzyńca. Kościół w źródłach pojawia się od 2. poł. XIII w., zbudowany w stylu wczesnogotyckim. Przebudowany został w 1579 r. w stylu renesansowym, a następnie zbarokizowany w 1. poł. XVIII w. Do tej pory zachowały się dwa gotyckie portale (z 1380 r. i z k. XV w.), portal renesansowy i barokowy, wszystkie wykonane z piaskowca. Oprócz tego drzwi gotyckie, okute (z 1519 r.) oraz barokowe (z pocz. XVIII w.). W środku wyposażenie głównie barokowe, w tym drewniany strop polichromowany z XVII/XVIII w., prospekt organowy z XVII w., ołtarz główny i ambona z XVIII w. Oprócz tego osiem płyt nagrobnych od renesansowych po klasycystyczne, głównie piaskowcowe, ale jedna marmurowa. W wieży zamontowany jest dzwon spiżowy z 1850 r. Kościół przebudowany w l. 1912-13.
Zespół pałacowy z 1840 r.: pałac klasycystyczny, przebudowany następnie z dodaniem elementów neogotyckich w 1858 r., znajduje się nieopodal kościoła. Pałac zbudowany jest na planie prostokąta z kwadratową wieżą od strony wschodniej. Po II wojnie światowej był siedzibą lokalnego PGR. W latach 90. XX w. po likwidacji PGR-u stał się własnością Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a następnie ANR. W 2011 r. pałac wraz z parkiem został sprzedany osobie prywatnej. Park z aleją lipową. Pałac, tzw. zarządcówka, z 1790 r., przebudowana w poł. XIX w. Oficyna dworska zbudowana w w stylu klasycystycznym. Za czasów istnienia lokalnego PGR-u przeznaczona była dla jego pracowników.
Domy znajdujące się w pobliżu kościoła, na ul. św. Floriana, są również warte uwagi; neobarokowy dom z 1901 r. w którym dawniej mieścił się ośrodek zdrowia oraz dom z widoczną na fasadzie datą budowy – 1887.
Pomnik ku pamięci poległych w I wojnie światowej, znajduje się w centrum miejscowości. W 2002 r. odbyła się renowacja pomnika, od tego czasu każda ze stron pomnika jest poświęcona innemu wydarzeniu: II wojnie światowej, 2000 lat chrześcijaństwa, 1000-lecie Archidiecezji wrocławskiej oraz 700-lecie murowanego kościoła w Borku Strzelińskim.
Trzy krzyże pojednania, pochodzące najprawdopodobniej z późnego średniowiecza, ustawione w akcie skruchy przez zabójcę trzech osób (prawdopodobnie rodziny); znajdują się przy drodze w kierunku Jaksina.
(za Wikipedią)

Dodaj komentarz