Bolesław

Kategoria: Gmina Krzyżanowice, Płaskowyż Głubczycki


Wieś w gminie Krzyżanowice, położona na Płaskowyżu Głubczyckim, przy granicy polsko-czeskiej. Wzmiankowana w 1377 r., nazwa pochodzi prawdopodobnie od imienia Bolesława Krzywoustego, który wracał tędy z wojny w Czechach. Przez wieś biegł szlak smołowy z Raciborza do południowych Czech. Bolesław należał do ks. krnowskich, od 1377 r. własność Zygfryda z Krzanowic, od 1679 r. Lichnowskich. W 1809 r. miejscowy folwark stał się chłopską dzierżawą, w 1853 r. przeszedł na własność mieszkańców wsi. Pierwsza szkoła powstała w 1840 r., obecny budynek pochodzi z 1898 r. W czasie plebiscytu 1921 r. 62 osoby głosowały za Polską, 358 za Niemcami. W 1936 r. władze faszystowskie zmieniły nazwę Boleslau na Bunzelberg. Wieś mocno zniszczona w czasie 2. wojny światowej. W uznaniu zasług mieszkańców Bolesław odznaczono w 1966 r. Odznaką Tysiąclecia. Wieś wykazuje cechy pogranicza śląsko-morawskiego, do dzisiaj mieszkańcy kultywują obrzędy wielkanocne: klekotanie, szmyrgus i karwaczowanie.

Warto zobaczyć:

Kościół św. Jadwigi z 1876 r., posiadający cechy neoromańskie. Jednonawowy z transeptem i wieżą pokrytą hełmem namiotowym. Wewnątrz kubistyczny ołtarz z 1932 r.
3 spichlerze przy ul. Głównej z 2. poł. XVIII i XIX w. o drewnianej konstrukcji zrębowej.
Liczne kapliczki i domy o cechach architektury ludowej.
Krzyż bł. ks. Ignacego Stuchlego, salezjanina, urodzonego w Bolesławiu w 1869 r.
Pomnik poległych, zburzony w 1969 r. i odrestaurowany w 1992 r.
Szkoła z 1898 r.

Dodaj komentarz