Bojszów

Kategoria: Gmina Rudziniec, Kotlina Raciborska


Wieś w gminie Rudziniec, położona w Kotlinie Raciborskiej. Wzmiankowana w 1376 r. W okresie hitlerowskim w latach 1936-45 nosiła nazwę Lärchenhag.

Warto zobaczyć:

Drewniany kościół Wszystkich Świętych. Pierwsze wzmianki o parafii w Bojszowie pochodzą z 1376 r. Badania dendrologiczne wskazują, że obecny kościół pochodzi z 1506 r. Fundatorem kościoła była rodzina Ozorowskich. Kościół był używany przez protestantów w okresie reformacji, odzyskany przez katolików w początku XVII w. Około 1598 r. Bojszów i Łączę połączono w jedną parafię, zaś około 1700 r. powiększono ją o Rachowice. Samodzielną parafią Bojszów stał się ponownie w 1959 r. Kościół remontowano po wojnie trzydziestoletniej, a później także w XVIII w.oraz w latach 1862, 1905 i 1964. Po 1982, ze względu na postawienie nowego kościoła, używany okazjonalnie podczas ślubów i pogrzebów.
Świątynia o konstrukcji zrębowej z wieżą o konstrukcji słupowej z 1545 r., na ceglanej podmurówce. Prezbiterium zamknięte trójbocznie, zwrócone w kierunku północno-wschodnim. Do prezbiterium przylega od północy zakrystia z 1509 r. Nawa kwadratowa, szersza i wyższa z kruchtą. Do nawy w 1545 r. dobudowano wieżę czołową. Wieża posiada ściany szalowane deskami i podwieszoną izbicę przykrytą stożkowym hełmem na rzucie ośmioboku. Dach kościoła gontowy, powyżej nawy, wieżyczka na sygnaturkę, szalowana deskami i przykryta daszkiem namiotowym. Wokół świątyni soboty, ściany powyżej sobót szalowane deskami i pobite gontem na absydzie prezbiterium. Od południa do nawy dobudowano tzw. babiniec (wejście dla kobiet).
Wnętrze głównie barokowe. Ołtarz główny z ok. 1700 r. z obrazem Zesłania Ducha Świętego. Ołtarz boczny lewy z XVIII w. z barokowym obrazem Chrystusa Miłosiernego (z XVII/XVIII w). Ołtarz boczny lewy z pocz. XVIII w. z obrazem św. Józefa z Dzieciątkiem. Ambona barokowa z XVII w. z baldachimem z XVIII w. Późnogotycka dębowa kropielnica z XVI w., wymieniona w protokole wizytacyjnym z 1679 r. Późnogotyckie są również portale z pocz. XVI w. Wewnątrz kościoła współczesna polichromia patronowa na stropie z 1965 r. Wokół kościoła cmentarz otoczony współczesnym, drewnianym parkanem z bramką z 1728 r. o konstrukcji słupowej. (za Wikipedią)
Kościół Nawiedzenia NMP z 1983 r.

Dodaj komentarz