Bogdaj

Kategoria: Dolina Baryczy, Gmina Sośnie


Wieś w gminie Sośnie. Pod koniec XIX wieku Bogdaj liczył 851 mieszkańców (w tym 566 katolików i 266 ewangelików). Około 1915 roku we wsi były dwie karczmy oraz szkoły: ewangelicka i katolicka. Przez miejscowość przepływa rzeka o nazwie Polska Woda.
(za Wikipedią)

Warto zobaczyć:

Kościół Chrystusa Króla. Jego budowę rozpoczęto w dniu 28.IV.1930 roku, a poświęcenie ukończonego kościoła dokonał na polecenie Kurii Arcybiskupiej w Poznaniu, ks. Bartłomiej Piszczygłowa, dziekan odolanowski, w dniu 8.V.1932 roku. Jest to kosciół jednonawowy, bez stylu, posiada jeden ołtarz drewniany. W boczną wewnętrzną ścianę wmurowano po wojnie marmurową tablicę ku pamięci zamordowanego w Dachau proboszcza bógdajskiego śp. Ks. Antoniego Tomińskiego.
(za Wikitravel)

Dodaj komentarz