Bílá Voda

Kategoria: Góry Rychlebskie
Tagi: ,

Wieś u podnóża Gór Rychlebskich, położona przy granicy polsko-czeskiej. Założona w poł. XIII w., w 1732 r. właściciel dóbr z Doboszowic, Jakob Ernst von Lichtenstein-Kastelkorn, który później został biskupem ołomunieckim i prymasem Niemiec, ufundował tu klasztor i kolegium pijarów. W 1742 r. wieś podzielono na część austriacką i pruską, która dzisiaj nazywa się Kamienica, od 1748 r. część austriacka dzieli się na dolne „miasto” i górną „wieś”. Wiąże się to z nadaniem przez Marię Teresę części miejskiej (Městys) praw targowych. Po II wojnie światowej wysiedlono ludność niemiecką.

Warto zobaczyć:

Kościół Nawiedzenia NMP z lat 1755-1765, w ołtarzu głównym rzeźba MB z ok. 1510 r. z warsztatu Wita Stwosza, reszta wyposażenia barokowa.

Klasztor, kolegium i seminarium pijarów z lat 1724-1733, seminarium zamknięto w 1818 r. a kolegium w 1829 r. Rektorem był tu znany kompozytor Antoni Brossmann (1731-98). Po 1945 r. w klasztorze internowano zakonnice z innych rozwiązanych na terenie Czechosłowacji klasztorów. Dwukondygnacyjny barokowy budynek posiada dwa dziedzińce i cenne portale.

Dwór wybudowany ok. 1690 r. przez Franciszka Karola von Liechtenstein-Castelcorna. W 1742 r. podpisano tu traktat prusko-austriacki, rozgraniczający miejscowe tereny.  Zadłużony majątek zlicytowano w 1818 r. uciekinierom z Lotaryngii hrabiom d’Ambly. Od 1853 r. siedziba Marianny Orańskiej, po rozwodzie król pruski zabronił jej pobytów w monarchii dłuższych niż 24 godziny. Stąd miała ona niedaleko do zamku w Kamieńcu, w którym mogła dzięki temu często przebywać. Zapisała się dobrze w pamięci miejscowych mieszkańców ze względu na opiekuńcze gesty. Obecnie szpital psychiatryczny, w ogrodzie pomnik cesarza Józefa II, który w 1779 r. oglądał stąd utracony przez Habsburgów Śląsk.

Na cmentarzu znajduje się zbiorowa mogiła ofiar marszu śmierci z obozu w Oświęcimiu z 1945 r.

Oficjalna strona miejscowości

Dodaj komentarz