Biestrzyków

Kategoria: Gmina Siechnice, Równina Wrocławska

Wieś w gminie Siechnice, położona na Równinie Wrocławskiej. W XV/XVI w. własność wrocławskiej kapituły katedralnej.

Warto zobaczyć:

Wieża mieszkalno-obronna. Wzmiankowana w 1411 r., do 1516 r. siedziba administratorów dóbr wrocławskiej kapituły katedralnej. W XVII w. dobudowano trzecią kondygnację, nieco później do całości dostawiono piętrowe skrzydło. Do pocz. XIX w. istniały jeszcze wały i fosa, most nad nią zlikwidowano w 1840 r. Po drugiej wojnie światowej wieża uległa dewastacji, obecnie prywatny właściciel ją odrestaurował. Zbudowana z kamienia oraz cegły w wątku gotyckim, gęsto przetykanym ozdobną zendrówką (przepalona cegła). W dolnej kondygnacji sklepiona krzyżowo piwnica, na parterze znajdowały się pomieszczenie urzędowe, na piętrze świetlica – polichromowana i ogrzewana kominkiem komnata mieszkalna. Wejście znajdowało się w ścianie północnej, osłonięte było murowaną przybudówką kryjącą schody.


Ul. Lipowa – folwark i kapliczka.

Ul. Lipowa – budynek dawnej szkoły z 1895 r. z herbem przedstawiającym 2 niedźwiedzie.

[mapsmarker marker=”145″]

Dodaj komentarz