Białków

Kategoria: Gmina Miękinia, Wysoczyzna Średzka


Wieś w gminie Miękinia, położona w Dolinie Odry. Wzmiankowana w 1293 r. jako należąca do parafii w Głosce.

Warto zobaczyć:

Kościół MB Królowej Polski z 1848 r. We wnętrzu oł­tarz boczny z XVIII w., sześcio-głosowe organy z 1890 r., na wieży spiżowy dzwon z 1896 r.
Klasycystyczny pałac, pierwotnie dwór z ok. 1763 r., przebudowany na pałac w 1860 r. W skład zespołu dworskiego wchodzą: oficyna mieszkalna i gospodarcza, stodoły i obory oraz domek ogrodnika. W latach 1978-80 wyremontowany przez Zakład Rolny w Miękini, na cele mieszkalne, obecnie własność prywatna. Wokół park z XVIII-XIX w.

Dodaj komentarz