Sulistrowickie Skały

Kategoria: Gmina Łagiewniki, Masyw Ślęży


Skałki znajdujące się na wzniesieniu 382 m, niższej kulminacji Oleszenki we Wzgórzach Oleszeńskich. Zbudowane z serpentynitów. Na szczycie kamienny obelisk z 1913 r., upamiętniający 100-lecie utworzenia przez G. von Luetzowa Freikorpsów do walki z oddziałami napoleońskimi. Pomnik odnowiono w 1993 r. dzięki współpracy niemieckiej organizacji z Lipska i Towarzystwa Ślężańskiego.

Dodaj komentarz