Ostróg (627 m)

Kategoria: Gmina Stoszowice, Góry Bardzkie


Szczyt w Górach Bardzkich, położony między Małą Przełęczą Srebrną (568 m) a Kotliną Żdanowa nad Srebrną Górą. Jest najdalej na północ wysuniętym szczytem Gór Bardzkich. Wzniesienie o stromych zboczach z płaskim wierzchołkiem. Na południowym zboczu poniżej fortu znajduje się grupa skałek. Zbudowane jest z dolnokarbońskich szarogłazów, zlepieńców i łupków ilastych struktury bardzkiej oraz brekcji i kataklazytów, związanych z uskokiem ograniczającym od południa blok sowiogórski. Zbocza porasta w całości las dolnoreglowy.

Warto zobaczyć:

Na szczycie położony jest Fort Ostróg – fort pomocniczy Twierdzy Srebnogórskiej z lat 1763-77. W forcie w czasie 2. wojny światowej znajdował się niemiecki obóz karny dla oficerów wziętych do niewoli o ciężkich warunkach Oflag VIIIB (niem. Oflag VIIIB Silberberg). Przy wejściu wmurowane tablice upamiętniające o istnieniu obozu. Z obozu mimo ciężkich warunków i ścisłego nadzoru uciekło trzech polskich oficerów.
W chwili obecnej fort jest ponownie udostępniony do zwiedzania. Oprowadza żołnierz pruskiego regimentu i prezentuje m.in. wystrzał z pruskiego moździerza. Obecny dzierżawca – Grzegorz Fajdek przeprowadził prace częściowo zabezpieczające fort. Część kazamat została oczyszczona, z korony fortu usunięto stare domki letniskowe, wyczyszczono fosy i mury. Na forcie organizowane są imprezy integracyjne dla firm oraz biesiady historyczne.
Zbocza Ostrogu trawersuje trasa dawnej kolei zębatej (Kolej Sowiogórska) z licznymi przekopami w litej skale i wiaduktem srebrnogórskimo wys. 28 m z 1901 r.
(za Wikipedią)

Dodaj komentarz