Olza

Kategoria: Gmina Gorzyce, Kotlina Raciborska


Wieś w gminie Gorzyce, położona u ujścia Olzy do Odry, w Kotlinie Raciborskiej, przy szosie i linii kolejowej Wodzisław Śl. – Chałupki. Boczna linia prowadzi do Pszowa i Raciborza Markowic. Odnaleziono tu ślady osadnictwa neolitycznego. Wieś wzmiankowana ok. 1239 r. jako płacąca dziesięcinę kolegiacie św. Krzyża w Opolu. W 1435 r. weszła w skład dóbr bogumińskich, stanowiąc własność ks. raciborskich, margr. brandenburskich, Donnersmarcków (1620-1802) i hr. von Arco (1839-93). Pierwszą szkołę zbudowano w latach 1826-28. W 1886 r. doprowadzono linię kolejową Wodzisław Śl. – Chałupki, w 1914 r. powstało odgałęzienie do Pszowa. 23.05 1921 r. toczyły się tu zacięte walki podczas III Powstania Śląskiego. W latach 1921 – 1939 Olza położona była w tzw. trójkącie trzech granic – u zbiegu granic Polski, Niemiec i Czechosłowacji. Wieś wyzwolono 21.04 1945 r., została wtedy zniszczona w 80 %.

Warto zobaczyć:

Kościół MB Królowej Pokoju z lat 1932-35.
Krzyż pojednania, wykonany z piaskowca o wymiarach 60 x 71 x 24 cm, w ogrodzie przy ul. Dworcowej 6.

Dodaj komentarz