Łażany

Kategoria: Gmina Żarów, Wysoczyzna Średzka


Wieś w gminie Żarów. Powstała w XII w. W Łażanach 30 lipca 1796 r. otwarto pierwszy na kontynencie europejskim most żelazny (wcześniej powstał taki most w Anglii). Most ten przetrwał do 1945 r.

Warto zobaczyć:

Kościół Bożego Ciała z pocz. XIV w., przebudowany w 1569 r.
Ruina pałacu z pocz. XVIII w., zbudowanego na planie czworokąta z wewnętrznym dziedzińcem, powstał na miejscu dawnego zamku wodnego. Obok park z pocz. XIX w. z ruinami pawilonu ogrodowego.

Dodaj komentarz