Brzeźnica (492 m)

Brzeźnica (492 m)

Szczyt będący najwyższą kulminacją Masywu Grochowej. Wzniesienie jest ostańcem, który tworzą cztery odosobnione wzniesienia o charakterze wyspowym. Wznosi się w ...
Czytaj Dalej
Potworów

Potworów

Wieś w gminie Bardo. Wzmiankowana w 1260 r. Należała do rodów von Hazfeld, von Dittel i von Schlabrendorf ...
Czytaj Dalej
Mleczna

Mleczna

Wieś w gminie Jordanów Śląski, położona przy szosie Wrocław - Kłodzko. Wzmiankowana w 1288 r. Należała w latach 1351-1810 do ...
Czytaj Dalej
Janówek

Janówek

Wieś w gminie Jordanów Śląski, położona na skraju Wzgórz Łagiewnickich, opadający do doliny Olesznej. Odkryto tu ślady osadnictwa z neolitu ...
Czytaj Dalej
Stoszów

Stoszów

Wieś w gminie Łagiewniki. Wzmiankowana w 1349 r. Należała do rodzin von Prittwitz i von Sandreczky ...
Czytaj Dalej
Sokolniki

Sokolniki

Wieś w gminie Łagiewniki, położona we Wzgórzach Łagiewnikich, w obniżeniu pomiędzy Jańską Górą (255 m) i wzgórzem 200 m. Odkryto ...
Czytaj Dalej
Ratajno

Ratajno

Wieś w gminie Łagiewniki, położona przy szosie Łagiewniki - Dzierżoniów. Dzieliła się na dwie części, dolna leżała w Ks. Świdnickim ...
Czytaj Dalej
Radzików

Radzików

Wieś w gminie Łagiewniki, położona przy szosie Wrocław - Kłodzko. Wzmiankowana w 1366 r. Znaleziono tu monety z ok. 1000 ...
Czytaj Dalej
Kuchary

Kuchary

Osada w gminie Łagiewniki. Wzmiankowana w 1253 r. Stanowiła siedzibę niewielkiego majątku, należącego m.in. do rodzin von Sauerma i Dreyer ...
Czytaj Dalej