Pustkowie Parzynowskie

Pustkowie Parzynowskie

Przysiółek Parzynowa w gminie Kobyla Góra, położony we Wzgórzach Ostrzeszowskich, na wschodnim stoku Kobylej Góry (284 m) ...
Czytaj Dalej
Kobyla Góra (284 m)

Kobyla Góra (284 m)

Najwyższe wzniesienie Wzgórz Ostrzeszowskich i całej Wielkopolski. W 1999 r. ustawiono tu Krzyż Wielkopolski, który stał się miejscem pielgrzymek i ...
Czytaj Dalej