zrecin02grob.jpg

Zręcin

Wieś nad Jasiołką wymieniana w dokumentach w 1277 r. jako własność cystersów z Koprzywnicy, lokowana na prawie niemieckim w 1353 ...
Czytaj Dalej