Bożanów

Kategoria: Gmina Żarów, Równina Świdnicka


Wieś w gminie Żarow. Niemiecka nazwa wsi Eckersdorf może wskazywać, iż założycielem wsi był rycerz Ekkerhard z Wierzbnej, który pojawia się w dokumentach z 1274 r. W grudniu 1945 r. władze gminne proponowały nazwać ją Dołoszyce, ale władze wyższego szczebla zdecydowały się na Rogowo. W 1948 r. zmieniono nazwę na Bożanów. W 1658 r. Bożanów był zrujnowany i niezamieszkany – nazywano go „wüste Eckersdorf”. Zaległości wobec państwa doprowadziły do przejęcia Bożanowa przez aparat fiskalny i wystawienia go na sprzedaż. Bożanowem zainteresował się klasztor cystersów w Krzeszowie, który po długich negocjacjach uzyskał zgodę władz cesarskich na jego zakup. Cystersi szybko odbudowali zniszczoną wieś. Zmienili przy tej okazji dotychczasowy podział ziemi, tworząc w Bożanowie folwark. Klasztor w Krzeszowie był właścicielem Bożanowa do 1810 r. W latach 1807-08 we wsi kwaterowały oddziały napoleońskie. Na początku XVIII w. opat krzeszowski zarządził, aby w każdej wsi klasztornej była przynajmniej kaplica. W Bożanowie powstała wtedy niewielka barokowa kaplica modlitewna. Wyposażona była w dzwon, który dzwonił w południe i wieczorem oraz w trakcie uroczystości religijnych odbywających się w Wierzbnej. Pod koniec lat 80. XIX w. budowa nowej drogi łączącej Świdnicę z Żarowem wymusiła wyburzenie kilku budynków w Bożanowie, w tym starej kaplicy. W zamian postawiono nową, z czerwonej cegły, utrzymaną w stylu neogotyckim.
(za Wikipedią)

Warto zobaczyć:

Neogotycka kaplica z ok. 1880 r.

Dodaj komentarz