Turkowy

Kategoria: Gmina Perzów, Równina Oleśnicka


Wieś w gminie Perzów, położona na Równinie Oleśnickiej. Wzmiankowana w 1245 r., stanowiła własność biskupa wrocławskiego. Biskup Konrad (1417-1447) oddał wieś w zastaw, aby uzyskać środki na prowadzenie wojny z husytami. Prawdopodobnie później kapituła wykupiła wieś, która była w 1570 r. przedmiotem zatargu z właścicielem dóbr sycowskich, Jerzym Braunem. Miejscowy proboszcz ks. Szura nie mógł się pogodzić z zajęciem Śląska przez Prusy w 1742 r., za nieprzychylne nowym władzom kazania został uwięziony i pozbawiony probostwa.

Warto zobaczyć:

Kościół Dziesięciu Tysięcy Męczenników. Wzmiankowany w 1373 r., proboszczem był ks. Ulmanus. W latach 1560-ok. 1616 i 1633-ok. 1648 w posiadaniu protestantów. Obecny kościół z 1822 r., w 1913 r. powiększony staraniem ks. Nowaka. Na wieży dzwon z 1521 r. W przedsionku obraz 'Narodzenie Pana Jezusa’ z nie istniejącego kościoła w Miechowie.
Na skraju wsi drewniany młyn.

2 myśli na temat “Turkowy

Dodaj komentarz