Szlak czerwony Dobroszyce – Sokołowice – Cieśle

Kategoria: Szlaki piesze gminy Dobroszyce, Szlaki piesze gminy Oleśnica, Szlaki piesze powiatu oleśnickiego, Szlaki piesze Równiny Oleśnickiej
Tagi:

Szlak czerwony Dobroszyce – Sokołowice – Cieśle
Dobroszyce – (2,5 km) Nowica – (4,3 km) Damnik – (9,7 km) Katiusza – (12,4 km) Cieśle
Odcinek szlaku Orzeszków – Biskupice Oławskie, biegnie głównie lasami przez lekko pofalowaną Równinę Oleśnicką. Nawierzchnia zróżnicowana – drogi polne i bite z dłuższymi odcinkami asfaltowymi. Po drodze można zobaczyć grób żołnierza carskiej gwardii w Katiuszy i barokowy kościół w Cieślach.


Trasa zaczyna się koło stacji kolejowej w Dobroszycach, dokąd szlak czerwony biegnie z Zaprężyna.
Stacja Dobroszyce położona jest na linii Oleśnica – Grabowno Wielkie – Ostrów Wlkp. Powstała ona w 1875 r. jako część połączenia Oleśnica – Gniezno i została zelektryfikowana w 1975 r. Obecnie jeżdżą tędy pociągi dalekobieżne z Wrocławia do Łodzi i Warszawy oraz regionalne z Wrocławia do Ostrowa Wlkp. Budynek dworca pochodzi z lat budowy linii.Idziemy przez wieś Nowica (kolonia Rakowice) szosą, która dwa razy skręca pod kątem prostym.
Nowica – mała wieś w gminie Dobroszyce, składa się z dwóch części – właściwej Nowicy i położonej przy stacji kolonii Rakowice. Wieś należała do książąt oleśnickich (1785) i rodziny Retter (1870, 1891).
Mijamy właściwą Nowicę z agroturystyką, przecinamy szosę Oleśnica – Twardogóra

Idziemy obok rozproszonych zabudowań Kolonii Miodary, w oddali po prawej widać wieże Oleśnicy.

Przechodzimy przez niewielki zagajnik, opuszczamy gm. Dobroszyce i wkraczamy na teren gm. Oleśnica. Docieramy do małego przysiółka Damnik, gdzie skręcamy w lewo w ulicę, przechodzącą w drogę bitą. Przekraczamy dolinę Potoku Boguszyckiego i wkraczamy w Damnicki Las.

Kluczymy drogami leśnymi w prawo i lewo, trzymając się kierunku wschodniego, aż dojdziemy na skraj lasu. Przy kapliczce na drzewie skręcamy w prawo w drogę bitą z Brzezinki Dolnej, docieramy do skraju zabudowań Sokołowic.

Na skrzyżowaniu z ulicą kierujemy się na wprost. Mijamy po lewej mały staw, wchodzący w skład użytku ekologicznego Olsy Sokołowickie, położonego w zabagnionej dolinie Oleśnicy i przecinamy rzekę.


Idziemy bitą drogą przez las aż dotrzemy do szosy nr 25 Oleśnica – Ostrów Wielkopolski koło leśnego baru. Przechodzimy na drugą stronę szosy, stoi tu pomnikowy grób żołnierza carskiej gwardii z 1813 r.
Grób żołnierza gwardii cara Aleksandra I, Kalinika Rotczenko, który podążał tędy na spotkanie z królem pruskim Fryderykiem Wilhelmem III 15.03.1813 r. w Spalicach. Podczas podróży zasłabł i zmarł, pochowano go tutaj.

Idziemy krętą w tym miejscu szosą na południe przez przysiółek Katiusza (Kolonia Sokołowice). Mijamy leśnictwo Sokołowice i skręcamy w leśną drogę w lewo.

Idziemy prosto przez las, po wyjściu z niego docieramy do szosy Sokołowice – Cieśle, gdzie skręcamy lewo. Przekraczamy wiaduktem drogę ekspresową S8 Wrocław – Warszawa i docieramy do wsi Cieśle.

Cieśle (niem. Zessel) położone są przy starej szosie Wrocław – Oleśnica – Syców – Warszawa i towarowej linii kolejowej Oleśnica – Kępno. Nazwa wsi pochodzi od imienia Czesław, wzmiankowana była ok. 1305 r. Właścicielami majątku były rodziny: von Slywen (1502-05), von Kospoth (XVII w.), von Salisch (od 1686 r.), von Promnitz, von Strachwitz i von Nostitz (XVIII w.), von Reichenbach (do 1832 r.), wreszcie von Scheliha (1832-1945). W 1845 r. istniały tu: szkoła, kierat konny, 2 młyny wodne, browar, gorzelnia i cegielnia.
Na głównym skrzyżowaniu z dawną drogą nr 8 kończy się nasza trasa. Zaraz obok stoi kościół MB Tuchowskiej.

Późnobarokowy kościół MB Tuchowskiej, pierwotny wzmiankowany w 1376 r., obecny z lat 1716-1721, projekt przypisuje się Krzysztofowi Hacknerowi. Budowla centralna założona na planie krzyża greckiego. Od zachodu kwadratowa wieża zwieńczona cebulastym hełmem z latarnią. Wewnątrz drewniane empory, nad narożami skrzyżowania sklepienia żaglaste, w transepcie kolebkowe, w prezbiterium i nad chórem muzycznym kolebkowe z lunetami. Wyposażenie późnobarokowe z okresu budowy. Przy narożniku kościoła pomnik nagrobny Fabiana von Reichenbach (zm. 1828) odlany z żeliwa w gliwickiej hucie. W południowej ścianie tablica upamiętniająca Rudolfa v. Scheliha, urodzonego w Cieślach w 1897 r. dyplomaty, straconego w 1942 r. w Berlinie za opór wobec nazistowskiego reżimu.

Szlak czerwony biegnie dalej do Bierutowa.

Dodaj komentarz