Szczytna

Kategoria: Gmina Szczytna, Góry Bystrzyckie, Góry Stołowe
Tagi: , ,

Miasto (ponad 5 tys. mieszkańców) położone w powiecie kłodzkim,  w dolinie Bystrzycy Dusznickiej i Kamiennego Potoku, na granicy Gór Bystrzyckich i Stołowych. W skład miasta wchodzą także okoliczne dawne wsie. Szczytna powstała w pocz. XIV w. w obrębie państewka homolskiego, później weszła w skład dóbr kamery śląskiej. W1627 r. została spustoszona przez żołnierzy cesarskich, w 1639 r. cesarz Ferdynand III nadał ją nadwornemu lekarzowi Esaiasowi von Sachsowi. Kupił on także okoliczne wsie i Szczytna stała się centrum rozległego dominium. Cesarz Leopold I nadał wieś również swojemu nadwornemu lekarzowi, baronowi von Hartig. W XVIII w. własność von Bellegardów i von Stillfriedów. XIX w. to dynamiczny rozwój miejscowości, w 1845 r. zbudowano szosę przez Piekielną Dolinę, w 1890 r. powstała huta szkła kryształowego i linia kolejowa z Kłodzka, przedłużona w latach 1902-05 do Kudowy Zdroju. W okresie międzywojennym rozwinęło się letnisko. Huta Szkła stała się znana po wyprodukowaniu zastawy kryształowej na koronację królowej Elżbiety II. W 1973 r. Szczytna uzyskała prawa miejskie.

Warto zobaczyć:

Kościół św. Jana Chrzciciela

W 1581 r. lekarz cesarski Jan Crato von Kraffstein wzniósł tu kaplicę, na miejcu której w latach 1721-23 powstał barokowy kościół wg projektu A. Scholza, przebudowany i powiększony w latach 1907-09. Jednonawowy, z prezbiterium zakończonym półkoliście, nakryty sklepieniem kolebkowym z lunetami. Wewnątrz barokowe wyposażenie z XVIII w. z amboną z lat 1729-30 dłuta M. Klahra. Obok kolumna maryjna z 1730 r. Po drugiej stronie ulicy późnobarokowa plebania z 1746 r.

Pałac

W 1545 r. namiestnik hrabstwa kłodzkiego, kapitan Wellnitz wzniósł tu renesansowy dwór, przebudowany w poł. XIX w. na neobarokowo-klasycystyczny pałac z ryzalitem wejściowym w wielkim porządku. Po drugiej stronie ulicy zespół folwarczny z XVIII-XIX w. z okazałą bramą.
Figura św. Jana Nepomucena z 1711 r. przy moście na Kamiennym Potoku.
Dworzec kolejowy z końca XIX w.
Oficjalna strona Szczytnej

Zamek Leśna

Zamek Leśna (Leśny Kamień), położony na stoliwie Szczytnika. W 1790 r. król Fryderyk Wilhelm II zbudował na Szczytniku fort wg projektu majora von Raucha, w 1807 r. został on na polecenie wojsk francuskich częściowo rozebrany. W latach 1831-37 major von Hochberg wzniósł w tym miejscu neogotycki zamek, którego projekt przypisuje się Karlowi Schinklowi. Przebywał tu król Fryderyk Wilhelm IV. W 1892 r. B. Klein przebudował zamek, dodając kaplicę w dolnej kondygnacji wieży. W 1929 r. zamek nabyli Misjonarze Św. Rodziny, po 1945 r. mieściło się tu prewentorium dla dzieci i zakład dzieci niedorozwiniętych. Zamek to 4-boczna budowla flankowana wieżami, w przyziemiu wieży kaplica, służąca jako kościół MB Królowej Pokoju. Wewnątrz wyposażenie z 1893 r.

Dodaj komentarz