Słupia pod Bralinem

Kategoria: Gmina Perzów, Wzgórza Ostrzeszowskie
Tagi:


Wieś w gminie Perzów, leżąca na południowym skraju Wzgórz Ostrzeszowskich, na południowym zboczu Góry Celnej. Przebiega tędy szosa Wrocław – Warszawa. Wg legendy stał tu za czasów pogańskich słup, który, gdy groziło wsi niebezpieczeństwo, oblewano smołą i zapalano. Wieś wzmiankowana w 1177 r. a kościół w 1285 r. Od k. XV w. należała do sycowskiego wolnego państwa stanowego. Wojska polskie wkroczyły tu 18 stycznia 1920 r.

Warto zobaczyć:

Drewniany kościół św. Andrzeja Apostoła. Wzmiankowany w 1285 r., odbudowany w 1492 r. staraniem plebana Pawła z Wałdowa, odtąd służył jako parafialny. Obecny pochodzi z 1651 r., charakterystyczny dla śląskiej szkoły XVII-XVIII w. W 1911 r. został rozbudowany z dodaniem transeptu. Malowniczo położony na wzgórzu, od zachodu posiada kwadratową wieżę konstrukcji słupowej i dach kryty gontem z wieżyczką na sygnaturkę kształtu barokowego z 1911 r. Wewnątrz rokokowy ołtarz z 2. poł. XVIII w. z obrazem św. Andrzeja Apostoła. Ołtarze boczne z 1870 r., obrazy: Chrystus Ukrzyżowany i św. Jan Nepomucen z 2. poł. XVIII w. Na wieży gotycki dzwon z 1492 r. .

Dodaj komentarz