Siemianice

Kategoria: Gmina Łęka Opatowska, Wysoczyzna Wieruszowska


Wieś w gminie Łęka Opatowska, położona na Wysoczyźnie Wieruszowskiej, przy szosie Kępno – Kluczbork. Znaleziono tu osadę i cmentarzysko ciałopalne z okresu rzymskiego. Wieś wzmiankowana przed 1149 r. jako darowizna Piotra Włostowica na rzecz klasztoru św. Wincentego we Wrocławiu. Do 1360 r. własność biskupów wrocławskich, od XV w. w rękach prywatnych. W XVI w. kościół przejęli bracia czescy, w 1623 r. wrócił w ręce katolików. Od końca XVII w. własność znanego rodu Szembeków.

Warto zobaczyć:

Pałac wzniesiony przez generała Piotra Szembeka w 1835 r., przebudowany na neorenesansowy w 1894 r. Okazała budowla posiada czterokolumnowy portyk. Cenne zbiory dzieł sztuki zaginęły po 1945 r., obecnie w zadbanym pałacu mieści się Leśny Zakład Doświadczalny. W skład kompleksu folwarcznego wchodzi klasycystyczny spichlerz dworski z 1. poł. XIX w., kryty dachem mansardowym i wozownia z 1899 r. Wokół cenny park krajobrazowy.
Neoromański kościół św. Idziego, pierwotny drewniany wzniósł w 1553 r. Jan Siemiański, rozebrano go w 1858 r. Obecny, neoromański powstał w latach 1856-58 z fundacji Piotra Szembeka. Obok klasycystyczna dzwonnica z 1807 r. i plebania z końca XIX w. W podziemiach kościoła nagrobki Szembeków.

Dodaj komentarz