Mnichowice

Kategoria: Gmina Bralin, Wysoczyzna Wieruszowska


Wieś w gminie Bralin, położona we Wzgórzach Mnichowskich. Od 1220 r. dzięki darowiźnie Henryka Brodatego własność klasztoru augustianów we Wrocławiu na Piasku (stąd nazwa). Darował je wówczas klasztorowi Henryk Brodaty pn. Chosnewe, Chosnow. W 1276 r. Henryk IV Probus zezwolił na lokację wsi na prawie niemieckim. W 1810 r. dobra klasztorne sekularyzowano. W 1936 r. mieszkaniec wsi Antoni Gabriel, zbudował samolot Śląsk, na którym dokonał lotów po powiecie. W latach 1940-1944 znajdował się tu obóz jeńców angielskich.

Warto zobaczyć:

Kościół św. Katarzyny. Pierwotny, drewniany wzmiankowany w 1602 r. Obecny późnobarokowy z 1802 r., jednonawowy. Prezbiterium kościoła zamknięte półkoliście, z zakrystią od strony wschodniej. Kwadratowa wieża, dwukondygnacyjna, zwieńczona hełmem piramidalnym z latarnią. Wewnątrz klasycystyczne: ołtarz główny, dwa boczne, ambona, chrzcielnica oraz organy z pocz. XIX w. W ołtarzu bocznym obraz MB Różańcowej z pocz. XIX w., poza tym obrazy: Mała św. Rodzina, św. Florian, scena Ofiarowania Chleba, czterej ewangeliści z I poł. XIX w. Rzeźby z XVIII/XIX w.: Chrystus Ukrzyżowany z Matką Boską, św. Janem i Marią Magdaleną, Chrystus Zmartwychwstały, Chrystus Frasobliwy, św. Jan Nepomucen.
Kaplica św. Jadwigi, na zachód od wsi. Podobno w 1228 r. zatrzymała się tu na odpoczynek św. Jadwiga, w trakcie podróży do Henryka Brodatego. Na pamiątkę postawiono tu krzyż, a w 1640 r. na ziemi Szymona Kupca wybudowano drewnianą kaplicę, w której doznano wiele łask uzdrowień. Jeden z cudownie uzdrowionych, Ludwik Mosch w latach 1890-1891 wybudował tu murowany kościółek w stylu neogotyckim.

Dodaj komentarz