Domasłów

Kategoria: Gmina Perzów, Równina Oleśnicka


Wieś w gminie Perzów, położona na Równinie Oleśnickiej. Wzmiankowana w 1281 r., kiedy została przekazana cystersom z Lubiąża. W XV w. własność Domasłowskich, w latach 1540-1676 Trzcińskich, 1676-1842 Pozerów, od 1842 r. ks. Karola Birona.

Warto zobaczyć:

Kościół św. Idziego Opata. Pierwotny, drewniany wzmiankowany w 1281 r. pod wezwaniem św. Stanisława Biskupa. Od k. XVI w. w posiadaniu protestantów, w 1654 r. zwrócony katolikom. Na pocz. XVIII w. zbudowano nowy kościół, już pod wezwaniem św. Idziego Opata, w 1820 r. zastąpiony przez murowany, który spłonął od uderzenia pioruna w 1916 r. Odbudowano go w 1923 r., materiałów budowlanych dostarczył ks. Biron von Kurland z Sycowa, od 1929 r. pełni funkcję parafialnego.
Drewniana dzwonnica z XIX w.
Zespół folwarczny.

Dodaj komentarz