Bralin

Kategoria: Gmina Bralin, Wysoczyzna Wieruszowska
Tagi: , ,


Wieś gminna w powiecie kępińskim, położona na Wysoczyźnie Wieruszowskiej, u południowych stóp Wzgórz Ostrzeszowskich, na terenie historycznego Śląska. Przebiega tędy szosa Wrocław – Warszawa i nieczynna linia kolejowa Oleśnica – Kępno. Wzmiankowana prawdopodobnie w 1136 r. w bulli papieża Innocentego II, pewna wzmianka pochodzi z 1288 r. Na pocz. XVI w. Bralin uzyskał prawa miejskie (poświadczone w 1540 r.), kolejne przywileje nadała hr. Renata Euzebia von Dohna w 1650 r. W 1739 r. cesarz Karol VI ustanowił tu 3 jarmarki. W 1872 r. doprowadzono linię kolejową Oleśnica – Podzamcze. Bralin utracił prawa miejskie w 1875 r. W 1919 r. miejscowość na mocy traktatu wersalskiego wyłączono ze Śląska i przyłączono do Polski, w związku z tym, że w okolicy przeważała ludność polskojęzyczna. Tutejsza ludność posługuje się zanikającą gwarą sycowską należącą do polskich gwar dolnośląskich.

Warto zobaczyć:

Późnogotycki kościół św. Anny. Zbudowany w 1627 r., przebudowany w 1840 r. Wewnątrz barokowy ołtarz główny z 1790 r., barokowe ołtarze boczne, ambona i chrzcielnica i gotycka rzeźba Chrystusa Zmartwychwstałego z pocz. XVI w. Z kościoła Na Pólku przeniesiono tryptyk gotycko – renesansowy z 1520 r. Na cmentarzu grób ks. Tomasza Gabriela, proboszcza w latach 1896-1930 i działacza niepodległościowego. Obok kościoła rzeźba św. Jana Nepomucena z XVIII/XIX w.

Neoromański kościół poewangelicki św. Jana Ewangelisty z 1867 r. Kościół funkcjonował do 1975 r., w 1990 r. przekazano go parafii katolickiej, od 2006 r. własność gminy.

Drewniany kościół Narodzenia NMP, zwany Na Pólku. Wg legendy na przełomie XIII i XIV w. miało miejsce cudowne zjawisko przenoszenia się obrazu MB z kościoła parafialnego na pole pod Bralinem. W miejscu tym postawiono kapliczkę, a w 1711 r., w podzięce za uratowanie od zarazy, drewnianą świątynię. Kościół ma plan krzyża greckiego, posiada konstrukcję zrębową i dach kryty gontem. Ołtarz główny z 1. poł. XVIII w. usytuowany jest centralnie, ołtarze boczne: późnorenesansowy z pocz. XVII w. z gotycką figurą św. Stanisława z ok. 1500 r. i barokowy z XVIII w. W 1993 r. za wzorową restaurację kościoła federacja stowarzyszeń Europa Nostra przyznała kościołowi medal honorowy.

Układ osady targowej z rynkiem i zabudową małomiasteczkową.
12 Dębów Bralińskich, mających 600 – 800 lat i posiadających obwód 410 – 628 cm. Wg legendy w 1812 r. spożywał tu śniadanie Napoleon.
Grodzisko pierścieniowate, w którym od 2 poł. XV w. do XVI/XVII w. funkcjonował dwór obronny, na zachód od wsi.

Rozległe widoki ze Wzgórz Mnichowickich na południe od wsi.

Oficjalna strona gminy

Dodaj komentarz